BLOG / TIS HIER NET FRANKRIJK / 1 / introductie

Vanaf nu plaats ik met regelmaat een blog op mijn website : CABANONDAZUR.com , over het wel en wee op het park waar wij terecht gekomen zijn en ik ondanks de werkelijk ongelooflijke taferelen die hier plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden nooit meer weg wil ; het is hier de hemel op aarde maar de hel is altijd nabij
TIS HIER NET FRANKRIJK
Korte uitleg om een curieuze constructie beter te begrijpen alvorens mijn blogs te lezen.
EIGENDOMSSITUATIE :
DE BARONES is een grootgrondbezitter uit Gassin die van haar tante DE GRAVIN  veel grond en onroerend goed geërfd heeft , de gravin is gestorven in 2004 en was toen 102.
DE BARONES is even oud als ik dus nu ook 74  , stinkend rijk en laat alles over aan haar advocaten .
MADAME is de directrice van het park , geen eigenares van de grond; die heeft ze in erfpacht = BAIL voor 60 jaar van de BARONES en mag daarop percelen aanbieden aan derden om een vakantiewoning te plaatsen of te kopen van een vorige eigenaar waarbij het persoonlijk recht op  erfpacht=BAIL dan in de prijs is inbegrepen maar eenmalig 15 duizend euro kost en overdraagbaar is .
Jaarlijks betaal je dan een park prijs waarin inbegrepen de rente van de huur op het recht van erfpacht = BAIL , en de voorzieningen zoals onderhoud park , verlichting , zwembad ,vuilophaaldienst etc.
Voor nutsvoorzieningen = FLUIDES heeft elk perceel eigen meters maar dat wordt wel aan het park afgerekend want dat heeft  de contracten in handen .
MADAME  is slechts 50 jaar en ziet eruit als 25 “une gamine”  ze is weduwe sinds 2007 en was gehuwd met de oorspronkelijke directeur MONSIEUR ,die voor 60 jaar de erfpacht = BAIL heeft vastgelegd met de  GRAVIN ; zij waren zeer goede vrienden in de wereld van muziek en ballet en hij was 41 jaar ouder dan zijn jonge vrouw MADAME die bij hem les nam op het conservatoire maar tevens ook de dochter is van de toenmalige GARDIEN = dagelijkse toezichthouder .                                                                                                 En dit alles om de zeer happige erfgename de BARONES , buiten schot te houden.
Direct na de dood van tante de GRAVIN begon de BARONES te procederen tegen MONSIEUR over de rechtsgeldigheid van het 60 jarig huurcontract= BAIL  waarna eerst MONSIEUR en na zijn dood MADAME zich moesten verweren en vice versa duurt dit theater of soapserie nu dus al 15 jaar , heen en weer en heen en weer . UN HÉRITAGE EMPOISONNÉ .
Totdat wij als bewoners begin januari 2021 het nieuws kregen dat MADAME in cassatie bij de hoge raad in Parijs definitief heeft gewonnen en de strijdbijl begraven moet worden , ware het niet dat tijdens de laatste rechtszaak nu bijna 2 jaar geleden een zelfbenoemd COMITÉ onder leiding van de loodgieter / onderhoudsman  = LOEKASJENKO de macht heeft gegrepen op het park , er een dictatuur van heeft gemaakt , een dubbele beveiliging middels 2 poorten en camera’s heeft laten installeren door TEUN DE BEUN , en MADAME  met een bijl verjaagd heeft van haar park na de negatieve uitspraak waartegen zij cassatie had aangetekend , waarna hij de contracten van water en elektriciteit = FLUIDES  op naam van het COMITÉ  heeft laten zetten en daarop volgde een chantage  a la maffia : geen lid van het COMITÉ , geen FLUIDES .
OM KORT TE GAAN :  Het COMITÉ bestaat verplicht uit 5 personen waarvan er intussen 3 zijn opgestapt . LOEKASJENKO is President zoals dat in Frankrijk heet en zijn inwonende vriendin is penningmeester .                        De GARDIEN is ontslagen  Loekasjenko houdt toezicht samen met TEUN DE BEUN in Nederland via een ingenieus camerasysteem en iphone danwel beeldscherm..
Er staan 100 woningen en chalets [ geen stacaravans]
op ons park.
Allen zijn in eigendom , getekend bij de notaris en MADAME moet tekenen tijdens dezelfde zitting eveneens bij de notaris , voor overdracht van de BAIL aan de koper .
Ook al is de grond niet werkelijk eigendom , betalen we toch tax foncières .
Mijn blogs beginnen bij onze aankomst op ons park , alle sappige en minder sappige herinneringen , complicaties , roddels en achterklap waarbij Loekasjenko en consorten pas aan het einde in het verhaal komen ; dus geduld , en voor degenen die dat geduld niet kunnen opbrengen staan recente sappige verhalen onder TIS HIER NET FRANKRIJK  , index.